– Vil du være med i en bønnegruppe?

Sykepleiernes Misjonsring (SMR) er en organisasjon av bønnegrupper over hele Norge. Medlemmer er enten sykepleiere eller helsearbeidere.

Vi møtes fast en gang i måneden hjemme hos hverandre. Mange har vært med i flere tiår. Nå håper vi å inspirere nye generasjoner til å danne egne bønnegrupper.

I tillegg til å be for sykepleiere i misjonens tjeneste, samler vi inn penger. Gavene vi samler inn brukes til å støtte helse- og diakonalt arbeid som norske misjonsorganisasjoner driver utenfor Norge. I år har vi gitt støtte til 12 forskjellige misjonsprosjekter.

SMR er også en støtte- og hjelpeorganisasjon for evangeliske misjonsorganisasjoner.