Covid-19 pandemien slapp mer og mer taket i 2022, men ettervirkningene har absolutt preget året. Dette fikk vi merke i større og mindre grad. Gud er den samme og vi har fortsatt fått være under mottoet: Hans herlighet til pris. Ef.1,12

Årsmelding for 2022

Landsmøtet 16. – 19.06 2022 i Stavern: Årets høydepunkt med tema; «Kjærligheten viser vei». Landsmøtet ble avholdt på Stavern Folkehøgskole. Vi hadde noen fine dager med god forkynnelse. Astrid Mangelrød Andersen hadde bibeltimene. Mye fin sang og musikk av lokale krefter. Og så var det kjekt å kunne møtes fysisk igjen etter lang tid hvor det har vært vanskelig. Forhandlingsmøtet gikk for seg i rolige former og Frøydis Vestbøstad ble valgt inn som landsstyreleder. Det var ingen motkandidat.
    Solveig Granseth, Joy Røyseland, Marit Hovde Syltebø, Ester Vinnem, Ester Røen og Torunn Tvedt stilte til valg til styret. Jubileumsseminaret ble flyttet fra høst-21 til landsmøtehelgen. Det var interessante foredrag om internasjonal diakoni av Marit Breen og Bjørg Aambø Østby. Tre grupper fra Trøndelag inviterer til neste landsmøte på Hell i 2025.
    Landsstyret har hatt tre styremøter i 2022 og behandlet 24 saker. I styremøtet 12.03.21 ble det behandlet og gitt kr 700.000 fordelt på 10 prosjekter fra forskjellige misjonsorganisasjoner.

Styremøtet i etterkant av landsmøtet var konstituering av nytt styre; Styremedlemmer: Solveig Granseth, Joy Røyseland, Marit Hovde Syltebø og Ester Vinnem.Varamedlemmer: Ester Røen og Torunn Tvedt. Styremøtet i september var digitalt.

Årsmøtet for Hjørdis Sundes Fondet: Årsmøtet ble holdt 24.02.2022 på Teams. I sak 3/2 ble vedtaket slik: På grunn av gjeldende vedtekter og ingen disponible overskudd pr.dags dato, utbetales ingen prosjektmidler i 2021. Styret for Hjørdis Sundes Fondet var: Hilde M. Ydstebø, Ester Nygard Røen og Torunn Tvedt. Og etter landsmøtet i juni: Hilde M Ydstebø, Frøydis Vestbøstad og Solveig Granseth.

Medlemmer og grupper: Pr 31.12.2022 er det registrert 615 enkeltmedlemmer og 28 grupper. Det er notert 18 utmeldinger, de fleste pga høy alder og svekket helse. 20 meldt døde. En ny innmeldt i løpet av 2022.

Misjonsringen: Bladet vårt Misjonsringen ble utgitt fire ganger. Christine Kristoffersen tok over etter Frøydis Vestbøstad som redaktør fra blad nummer 3. Christine har nå ansvar for layout, oppsett og klargjøring før trykk. Vår avtale gjennom mange år med Bergersen er nå at de trykker og Spir sender ut bladene.

Bønnetjenesten: Bønnekortet ble oppdatert og sendt ut i Misjonsringen nr 4/2022. Vi ber for 41 misjonssykepleiere i 20 forskjellige land og 20 misjonsorganisasjoner. Bønnekortet er vår førstelinje-tjeneste også dette året. Bønnearbeidet bærer misjonen videre. Vi får legge misjonssykepleierne som er ute på de forskjellige misjonsfelt frem for Guds trone hver dag.

Deltakelse: Torunn Tvedt representerte SMR på Linkkonferansen og Norme i september.

Årsregnskap for 2022

Årsregnskap 2022 – nøkkeltall

Inntekter

Gaver/kontingenter                390.119

Gaver grupper                         332.064

Andre inntekter                        81.772

Sum driftsinntekter                 803.955

Kostnader

Støtte til misjonsprosjekter    700.000

Øvrige kostnader                    326.135

Sum driftskostnader             1.026.135

Driftsresultat                          – 222.180

Renter av bankinnskudd           32.426

Årsresultat                             – 189.754

Egenkapital 1/1-2022           2.905.552

Årets resultat                         – 189.754

Egenkapital                           2.715.798