Bønnekortet er vår førstelinje-tjeneste. Bønnearbeidet bærer misjonen videre. Vi får legge misjonssykepleierne ute på de forskjellige misjonsfelt frem for Guds trone hver dag.

Vi ber for 40 misjonssykepleiere i 20 forskjellige land. Noen av misjonærene er i sensitivt arbeid, og kan derfor ikke nevnes ved navn.

Bønnekortet blir oppdatert en gang i året, og kommer som vedlegg til Misjonsringen nummer fire hvert år.

Trykk på bildet for å laste ned pdf av årets bønnekort.