Bønnesvar

Hvordan er det egentlig gått med alle som har fått forbønn av SMR gjennom over 100 år? Det er det bare Gud som vet. Vi har spurt noen tilfeldig utvalgte misjonssykepleiere, nåværende og pensjonerte, om hva forbønnen fra SMR har betydd for dem. 

Historiene nedenfor har tidligere stått på trykk i magasinet vårt, Misjonsringen.