For tiden er dagene fylt med språkstudier. Fire-fem dager i uken har Helene undervisning på et fransk institutt i Abidjan. Her ser vi henne (til høyre) sammen med misjonærkollega Miriam Notevik.

/Dette intervjuet er tidligere publisert i bladet Misjonsringen./

Ble helbredet gjennom bønn

Sommeren 2021 opplevde Helene Kolnes et helt spesielt bønnesvar. I syv år hadde hun hatt mye vondt i magen på grunn av ITS (irritabel tarm syndrom). – Gud la ned i meg ordene fra Jak. 5,14: «Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn.» Jeg gikk til salving og bønn og Gud helbredet meg, forteller Helene på epost fra Elfenbenskysten.

Helene Kolnes (28) pleide å jobbe på helsestasjonen i Sola kommune. Nå er hun nyutsendt misjonær til Elfenbenskysten for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Der skal hun drive relasjonelt arbeid gjennom diakonale prosjekt som helsesykepleier. Hovedoppdraget er å dele evangeliet, være en kristen søster og å gjøre diakonalt arbeid.

– Troen betyr alt for meg. Å tro og ha en visshet om at Herren er skaper og opprettholder av alt gir en utrolig trygghet og håp. Han er min Far og min frelser i Jesus Kristus, tenk så stort. Troen gjennomsyrer hvem jeg tilber, hvordan jeg ser på fremtiden og hvordan jeg møter min neste, forteller Helene Kolnes fra Randaberg. Hun er utdannet sykepleier og har i tillegg en master i helsesykepleie. Fra høsten 2023 skal hun jobbe som feltsykepleier i Elfenbenskysten for NLM. 

Akkurat nå er det språkstudier i fransk fra morgen til kveld. – Jeg savner å kunne gjøre meg godt forstått, skriver Helene på epost fra Elfenbenskysten. 

– Hvordan ble du en kristen?

– Jeg er blitt lært opp i tro gjennom hele livet og opplever at Gud har kalt meg til å følge han gjennom barndomsårene og ungdomsår. Samtidig som jeg vil si at jeg alltid har vært en kristen, så opplevde jeg en vekkelse i eget liv høsten 2021 og at Den Hellige Ånd fylte meg med syndenød og viste meg veien til å legge det av på korset. Kallet til omvendelse fra synd er helt sentralt i etterfølgelsen av Jesus. 

– Hvor ofte får du bønnesvar?

– Spennende spørsmål. Jeg ber ofte ganske generelt for mennesker og prøver iblant å be mer konkret for at Guds svar kan være mer synlig. Jeg vil samtidig si at jeg opplever å få bønnesvar ukentlig – gjerne kan det være en vanskelig relasjon som blir bedre, en fristelse som avtar, at noen medmennesker får se mer av Gud eller at jeg selv ser tydeligere Guds omsorg for meg.

– Fortell om en gang du er helt sikker på at du fikk bønnesvar? 

– Høsten 2021 var som tidligere nevnt en spesiell tid for meg. Gud viste meg mye om hvem han er, og hvem jeg er. Gjennom den sommeren fikk jeg en fornyet tillit til at han ønsker å gi meg av sine gode gaver. 

Jeg har hatt utfordringer med ITS (irritabel tarm syndrom) siden 2014 og det ga etter hvert B12 mangel og en del smerter etter inntak av enkelte typer karbohydrater. Det gikk etter hvert mer ut over hverdagen ettersom jobben som sykepleier, og siden helsesykepleier, medførte mye stress. Jeg begynte å vurdere om jeg burde be fastlegen om å få en utredning. 

Dette var på et tidspunkt da jeg var i en tankeprosess om jeg skulle søke å reise ut som misjonær eller ikke. Jeg fryktet for mye magevondt som følge av andre matvaner i en eventuell ny kultur. 

Sommeren 2021 opplevde jeg at Gud la ned i meg ordene fra Jak 5,14 «Er noen blant dere syk? La ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn». Selv tenkte jeg ikke at det var en sykdom jeg hadde, men Gud poengterer gjennom sitt ord at han tar sine barns behov på alvor. 

Jeg gikk til salving og bønn hos to personer som er meg så kjære den dag i dag – og Gud helbredet meg. Nå kan jeg spise løk, avokado og vannmelon uten å måtte ligge i fosterstilling etterpå. Det er virkelig et før og etter. All ære og takk til Gud!

– Hvorfor tror du det som står i Bibelen er sant? 

– Gud har ved sin Ånd åpenbart for meg at det som står i Bibelen er sant. Jeg har fått smake og se at Herren er god (Salme 34,8). I tillegg er jeg særlig opptatt av at profetier har gått i oppfyllelse ved Jesus som Guds Messias og at det fremdeles er profetier som skal oppfylles. Israel som en stat fra 1948 er virkelig et tydelig tegn på at Gud oppfyller sine løfter i dag og at vi lever i en spesiell tid – Jesus kommer snart.

– Hvor ofte ber du?

– Jeg har en fast rutine hver morgen der jeg helst kneler ved sengen og ber for faste bønneemner, månedlige bønneemner og ukentlige bønneemner. Gjennom dagen kan jeg be korte setninger til Herren, takke han og klage til han. Dersom noen forteller om sine bønneemner forsøker jeg å be for det med det samme. Ellers forsøker jeg å både takke for dagen og be for nye ting før jeg sovner på kvelden. 

– Er det noe spesielt du vil medlemmene i SMR skal be for når det gjelder deg og tjenesten du skal utføre? 

– Be for oss misjonærer i den åndelige kampen vi står i. • At mennesker skal komme til sannhets erkjennelse og ta imot Jesus som sin frelser. • At Gud viser meg hvordan jeg skal bruke det han har gitt meg når jeg er ferdig med språkstudier, men også i den tiden når jeg er språkstudent. • At jeg spiser av Guds ord og tar til meg hans løfter og holder for sant alt han har sagt i sitt Ord.

– Hvor lenge skal du være i Elfenbenskysten?

– Jeg håper å kunne være ute i mange år. Jeg får en fast stilling fra høsten 2023 og det vil si at det ikke er for en oppsatt periode. Samtidig tenker jeg i utgangspunktet fire år, om Herren vil, for da er det ikke så overveldende i perioder med utfordringer. Jeg er i Elfenbenskysten, men dersom ting forbedres i Mali, og dører åpnes, er det en mulighet å flytte dit på sikt, forteller Helene Kolnes.

Måltid med familien i den internasjonale menigheten. Det er ikke første gang Helene er i Afrika. Fra 2013-2014 gikk hun på bibelskolen TeFT i Øst-Afrika, og i 2015 var hun tilbake i Kenya i fem uker. – Det var fantastiske opphold!
– Her ser vi et bilde av noen jenter gatelangs i Ouaninou, der jeg skal flytte. Nå går hverdagene med til språklæring med repetisjon og praktisering, fellesskap med andre misjonærer på bønnemøter, løpeturer, samtaler med venner i Norge, noen utflukter til Lagunen og ukentlig søndagsgudstjeneste i en internasjonal menighet.
Matlaging i heimen. – Jeg opplever å ha fått et kall til å reise ut fra Norge for å dele evangeliet. Gud har gitt meg en lyst og en drøm som er blitt modnet frem helt siden jeg var liten. Alle burde få muligheten til å høre evangeliet! mener Helene.