En dag kom det et brev til Johanne Høeg fra søster Anna Haaland i Kina; «Kunne du ikke tenke deg å få samlet en flokk søstre, i likhet med LMF – Lærerinnenes Misjons Forbund?»

«Har jeg noen gang hatt et sterkt og bevisst Guds kall, så var det da Ånden arbeidet sterkere og sterkere, til det til sist ble som et press i søvnløse netter, at jeg måtte komme frem med dette å samle søstre som ville be for de sykepleiersker som jeg visste ofte stod alene med et veldig ansvarsfullt arbeid.» Johanne Høeg i 1921.

Historien om starten på SMR

Diakonissehusets første elev, Agnethe Christiandatter Bakkerud, ble den første som reiste ut som misjonssykepleierske. Søster Agnethe ble forlovet med en misjonær under sitt arbeid i Stavanger og utsendt til Madagaskar av NMS i 1876. Hun etterfulgtes av andre diakonisser, og ettersom nye sykepleieskoler ble opprettet, ble også sykepleiersker fra disse kalt til misjonstjeneste.

Mens flokken av sykepleiersker vokste ute på misjonsmarken, gikk det en her hjemme og slet med tanken på alle dem som sto alene langt ute i det fremmede, fjernt fra sitt hjem og sine kjære, i land hvor folk og språk, skikker og klimaet var så helt annerledes enn hva de var vant til, og hvor de var omgitt av et mørkt hedenskap med all dets angst, håpløshet og trelldom under fryktinngydende guders åk. «…sykepleierskene ute stod ofte alene med et veldig ansvarsfullt arbeid. De måtte få vite om at det var noen kolleger som prøvde å forstå dem og ba for dem her hjemme». Disse tankene var det Johanne Høeg som hadde og som et svar på dette kom det en dag et brev fra søster Anna Haaland i Kina «Kunne du ikke tenke deg å få samlet en flokk søstre, i likhet med LMF – Lærerinnenes Misjons Forbund?»

Samlet på sommerskole

Johanne Høeg fikk samlet 13 sykepleiersker som alle var samlet på sommerskole på Kongsberg og de fikk drøftet ideene rundt å starte en slik misjonsforsamling. Navnet ble Sykepleiernes Misjons Ring og første ordinære møte ble holdt 3. september 1921. 1.lørdag i måneden var fast møtedag.

Ved årets slutt (1921) var det 51 betalende medlemmer. Det kostet kr 2 å være medlem.

Johanne Høeg ble naturlig nok valgt som formann og hun hadde dette vervet i 46 år. Hun fikk i 1964 Kongens Fortjenstmedalje i sølv for innsatsen. Den ble overrakt på landsmøtet på Solborg Ungdomsskole ved Stavanger.

«Har jeg noen gang hatt et sterkt og bevisst Guds kall, så var det da Ånden arbeidet sterkere og sterkere, til det til sist ble som et press i søvnløse netter, at jeg måtte komme frem med dette å samle søstre som ville be for de sykepleiersker som jeg visste ofte stod alene med et veldig ansvarsfullt arbeid. De måtte få vite om at det var noen kolleger som prøvde å forstå dem og ba for dem her hjemme.» Johanne Høeg