Medlemskontakt:

Sykepleiernes Misjonsring
v/Ester Røen
Edgar B. Schieldrops Vei 92A,
7033 Trondheim
 
Telefon: 47 67 87 97

Leder:

Frøydis Vestbøstad
Gulbrandsvegen 11, 
7088 Heimdal

Epost: styreleder@misjonsringen.no