PROGRAM FOR SMR LANDSMØTE 13.-16. JUNI 2013 PÅ RØDDE FHS, MELHUS

Torsdag 13.6

Kl 16:00 – Registrering/innkvartering. Enkel servering.

    18:30 – Kveldsmat

    19:30 – Åpningsmøte – flere misjonssykepleiere vil delta 

Kveldskaffe.

 

Fredag 14.6

Kl 08:00 – 09:00 – Frokost

   09:30 – Bibeltime v/Kari Holmås

   10:45 – Kaffe

   11:15 – Forhandlinger

   14: 00 – Middag

   15.30 – Forhandlingsmøte fortsetter+ valg

   18.00 – Kveldsmat

   19.30 – Åpent Misjonsmøte v/misjonssykepleiere

Kveldskaffe m/samtale, spørsmål

 

Lørdag 15.6

Kl. 08.00-09.00 – Frokost

    9.30 Bibeltime v/Kari Holmås

   10:45 – Kaffe

   11:00 – Sang og musikk-samling

   12:30 – Grøt

   13:30 – 16:30 – Utflukt til Trondheim

   17:30 – Festmiddag

   19:30 – Misjonsfest-kveld. Tale ved Ingvild Hammersnes.

 

Søndag 16.6

Kl 08:30 – Frokost

   10:15 – Avreise til Melhus kirke

Ca kl 13 – Middag m/kaffe og avslutning

Avreise