Program for Sykepleiernes Misjonsrings Landsmøte i
Stavern 16.-19. juni 2022 – Tema: Kjærligheten viser vei

Torsdag, 

 16. juni

Kl 14:00

Innkvartering/registrering
Kaffe og enkel servering

Kl 18:30

Kveldsmat

Kl 19:30

Møte, åpent for påmeldte og andre
Taler: Astri Mangelrød Andersson
Tema: Kjærlighet. Kjærligheten viser

veg/Guds kjærlighet til oss

Sangere: Anne Marie og Johan Sandstad
Kveldskaffe

  

 Fredag,

 17. juni

 Kl 07:45

Morgenbønn 

 Kl 08-09:00

Flexifrokost

 Kl 09:30

Bibeltime v/ Astri Mangelrød Andersson:

Tema: «Kjærligheten viser veg»/Gudsfrykt,

krevende liv og trofasthet
Sangere: Anne Marie og Johan Sandstad

 Kl 10:45

Kaffe/te

 Kl 11:15

Forhandlingsmøte 1. del

 Kl 14:00

Middag

 Kl 16:15

Forhandlingsmøte 2. del

 Kl 18:00

Kveldsmat

 Kl 19:30

Åpent møte

Sangere: Mannskoret i Frikirken
Misjonærer deltar
Kveldstanker: Astri Mangelrød Andersson
Kveldskaffe/te

  

 Lørdag,

 Lørdag 18. juni

 Kl 07:45

Morgenbønn

 Kl 08-09:00

 Flexifrokost

 Kl 09:30

Seminar: Internasjonal diakoni,

v/Marit Breen og Bjørg Aambø Østby

 Kl 11:00

Guidet tur i Stavern/kirkebesøk/lunsj

på Wassilioff hotell (Kr 250,-pr.person)

De som ikke blir med på tur får lunsj på Fredtun

 Kl 17:30

Festmiddag med gjester (må meldes på)

 Kl 19:00

Festkveld – åpent for alle

Flaggborg
Festtaler: Kristin Bøhler Tema: Hvordan

vi er i Jesu fotspor som helsearbeidere.
Tanker fra kristen sykepleier fra Botswana:

Utfordringer med å være kristen sykepleier i Norge.
Misjonærer deltar
Misjonskollekt
Sang og musikk: Ingunn Aas Andreassen

Kaffe og dessertbord

  

 Søndag,

 19. juni

 Kl 08:00

Morgenbønn

 Kl 09-10:00

Flexifrokost

 Kl 11:00

Delta på gudstjeneste i Stavern kirke

Flaggborg

Hilsen fra SMR leder

 Kl 13:30

Middag med kaffe

Avslutning