De første 10 årene, etter at SMR ble dannet, skrev formannen beretningene. I begynnelsen skrev hun for hånd, siden på skrivemaskin. Tekstene stensilerte hun, for så å sende dem ut til medlemmene og misjonssøstrene.

Man savnet mer og mer et tidsskrift. Ved 10-års jubileet ble det første nummeret av «Misjonsringen» sendt ut, med Johanne Høeg, formannen, som redaktør.

Siden har bladet kommet ut jevnt og trutt. I dag utgis papirutgaven av Misjonsringen fire ganger i året. Nedenfor finner du noen av de nyeste årgangene på pdf.  

Alle medlemmer får bladet tilsendt i posten. Er du sykepleier eller helsearbeider og ønsker å bli medlem? Ta kontakt!

Johanne Høeg, Misjonsringens første redaktør.

ARKIV