Dette bildet er fra SMR sitt 10-års jubileum i Oslo, 23-25. august 1931. Stifteren, Johanne Høeg, sitter på første rad som nummer seks fra venstre. Ved dette jubileet kom bladet Misjonsringen ut for første gang.

Over 100 år i bønn for misjonen

Siden 1921 har norske sykepleiere samlet seg i bønn over hele landet for kolleger som har reist ut i misjonens tjeneste. Bønnegruppene samles fast en gang i måneden, og ber for alle sykepleiere og helsefagarbeidere i misjonens tjeneste som står oppført på årets bønnekort.  Sykepleiernes Misjonsring samler også inn penger til ulike misjonsprosjekter.

Sykepleiernes Misjonsring ble stiftet på en sommerskole i Kongsberg 13. august 1921. Initiativtakeren var Johanne Høeg, senere forstanderinne for Misjonsskolen for kvinner. Hun fikk et kall fra Gud om å starte foreningen, og beskrev det selv slik: «Har jeg noen gang hatt et sterkt og bevisst Guds kall, så var det da Ånden arbeidet sterkere og sterkere, til det til sist ble som et press i søvnløse netter, at jeg måtte komme frem med dette å samle søstre som ville be for de sykepleiersker som jeg visste ofte stod alene med et veldig ansvarsfullt arbeid. De måtte få vite om at det var noen kolleger som prøvde å forstå dem og ba for dem her hjemme.»

Misjonssykepleierne og -helsefagarbeiderne står ofte alene med et stort ansvar for mennesker med store behov – både kroppslig og åndelig. De kommer til land med fremmed kultur og fremmede språk, og arbeider til dels under vanskelige klimatiske forhold.

Bruker bønnekort

Gjennom årene er det blitt mange medlemmer i Sykepleiernes Misjonsring som har fulgt Johannes kall om å be for kolleger i misjonens tjeneste.

Allerede ved starten i 1921 vedtok det nyvalgte styret å trykke opp bønnekort med oversikt over alle misjonssøstre. Kortene skulle sendes til medlemmene og til misjonssøstrene, en tradisjon som har holdt seg gjennom 100 år. I dag trykkes bønnekortet opp en gang i året, og er fast vedlegg til bladet Misjonsringen, utgave 4.

Helt fra starten av begynte medlemmene i SMR også å samle inn penger til misjonen. Den første tiden hadde de ingen konkrete prosjekter som de støttet, men gjennom bønn vokste det frem en plan om hva pengene skulle brukes til.

Støtte til prosjekter

Innsamlede midler har gjennom årene gått til å dekke lønn til sykepleiere, bygging av sykestuer og direkte støtte til misjonsorganisasjoner. I dag er ordningen slik at norske sykepleiere og helsefagarbeidere kan søke direkte om støtte fra SMR til diakonale prosjekter de er involvert i.

Bladet Misjonsringen ble startet 10 år etter SMR. Før det ble alle misjonsnyhetene håndskrevet, og sendt direkte til medlemmene. Nå gis Misjonsringen ut fire ganger i året, med nyheter fra misjonen og prosjekter SMR ber for og/eller støtter økonomisk. 

Hvordan har det egentlig gått med alle som har fått forbønn av SMR gjennom 100 år? Det er det bare Gud som vet. Men vi har intervjuet noen tilfeldig utvalgte fra forskjellige bønnekort om hva forbønnen fra SMR har betydd for dem. Vi har også spurt om de kan fortelle en historie hvor de er helt sikre på at de har fått svar på bønn. Det er blitt mange forskjellige historier. De finner du samlet på siden vi har kalt «Bønnesvar».

Den gamle tittelvignetten til bladet Misjonsringen er full av symbolikk. Mange vil kjenne igjen korset med lenken rundt, den gamle logoen til SMR. Ringen som består av lenker er et tegn på alle medlemmene. Ledd for ledd henger de i hverandre. Det gjør at ringen blir sterk. Fra ringen går stråler oppover. Det er våre bønner som stiger opp til nådens trone. Midt i ringen sees korset, og fra korset – midtpunktet i alt vi gjør – stråler kraften ut.