Sykepleiernes Misjonsring er medlem av NORME, Norsk råd for misjon og evangelisering. 

Gavene vi samler inn brukes til å støtte helse- og diakonalt arbeid som norske misjonsorganisasjoner driver utenfor Norge.

Våre samarbeidsorganisasjoner: