Vi deler ut 800 000 kroner i 2023

Hvert år bestemmer landsstyret i Sykepleiernes Misjonsring hvilke misjonsorganisasjoner som skal få økonomisk støtte, og hva de skal få støtte til. 12 organisasjoner fikk nylig innvilget sine søknader om støtte til ulike prosjekter. Det ble 800.000 kroner til sammen! Støtten fordeler seg slik: 

NLM Mongolia fikk 60.000 kroner til prosjektet: «Styrke unge familier og livsmestring for unge». 

NLM Indonesia fikk 50.000 kroner til «Psykisk helse». 

NMS Madagaskar fikk 90.000 kroner til «Mor barn helse». 

Normisjon/Bhutan fikk 80.000 kroner til «Helsefremmende arbeid funksjonshemmede». 

Misjonsalliansen/Equador fikk 80.000 kroner til «Helse, ernæring, utvikling og livsmestring i fattige bydeler i Guayaquil».

Bangladesh Santal Friends fikk 30.000 kroner til «Utvidelse av klinikken, innredning liten operasjonsstue.»

Lys over Land/Senegal fikk 60.000 kroner til «Håp til handikappede Senegal.»

HimalPartner/Tibet fikk 70.000 kroner til «Styrke foreldreveiledning/ICDP.»

Baptistsamfunnet fikk 70.000 kroner til «Helsearbeid i Kongo.»

MAF/Kongo fikk 70.000 kroner til «Luftbro Kongo.»

Pinsemisjonen/Kongo fikk 80.000 kroner til «Ferdigstillelse av sykehus.»

Israelsmisjonen/Ebenezerhjemmet fikk 60.000 kroner til «Medisinsk journalsystem og data støtte, Ebenezerhjemmet.»

Vi gleder oss til å følge arbeidet deres!