Her er landsstyret samlet til møte i Trondheim i mars 2024. Fra venstre: Solveig Granseth Evang, Frøydis Vestbøstad (styreleder), Ester N. Røen, Marit Hovde Syltebø og Torunn Tvedt. Joy Røyseland var med digitalt på skjerm, mens Ester Vinnem var forhindret fra å møte. (Foto: Christine Kristoffersen)

Landsstyret 2022-2025

Frøydis Vestbøstad

Styreleder

Født: 1968

Bosted: Heimdal

SMR-gruppe: Heimdal/Tiller-gruppen

Styremedlem: Valgt inn i styret i 2007. Gikk over som redaktør av Misjonsringen i 2011 og har vært med på styremøtene som redaktør.

Ambisjoner for ny periode:
– SMR har en historie vi kan være stolte av. Det er en viktig arv å bære med seg. Vi skal se inn i fremtiden og ta med oss de forandringer det innebærer. Dette ser jeg fram tid. Å stille som kandidat som leder gjør jeg fordi jeg har gode folk med meg – dette er slett ingen solo-opptreden. Jeg håper jeg kan være med å føre SMR-skuta trygt videre.

Solveig Granseth Evang

Nestleder

Født: 1947

Bosted: Gjøvik

SMR-gruppe: Lillehammer SMR gruppe

Styremedlem: Siden 2016

Ambisjoner for ny periode:
– Jeg vil være med å bidra til at bønnetjenesten blir styrket og at vi fortsatt kan gi økonomisk støtte til misjonsprosjekter som har diakonalt fokus.

Marit Hovde Syltebø

Sekretær

Født: 1952

Bosted: Molde

SMR gruppe: Molde

Styremedlem: Siden 2016

Ambisjoner for ny periode:
– Fortsatt fokus på å rekruttere og engasjere nye med i SMR.

Jobbe for fornyelse i organisasjon og arbeidsmåter.

Joy Ingrid Gullestad Røyseland

Styremedlem

Født: 1952

Bosted: Kvinesdal

SMR-gruppe: Lyngdal

Styret: Vært vara i fire perioder.

Ambisjoner for ny periode:
I tillegg til forbønn syns jeg det lokale fellesskap er viktig.

Ester Elvrum Vinnem

Styremedlem

Født: 1954

Bosted: Klæbu/ Trondheim

SMR-gruppe: Heimdal/Tiller-gruppen

Styret: Vært 2. vara i et år

Ambisjoner for ny periode:
Min ambisjon for styret må være hvordan vi får engasjert yngre og yrkesaktive sykepleiere i SMR. Da må vi se på alternative måter å nå ut og organisere disse, som for eksempel gjennom sosiale media. Fokus på hvordan vi ivaretar enkelt­medlemmer, når det ikke er gruppe i nærheten. Holde kontakt med, og opp­muntre, SMR-gruppene.

Ester Nygaard Røen

Styremedlem

Født: 1957

Bosted: Trondheim

SMR-gruppe: Heimdal/Tiller-gruppen

Styremedlem: Siden 2016

Ambisjoner for ny periode:
– Landsstyret har påbegynt en spennende tankeprosess med tilpassing av SMRs rolle og funksjon videre frem; – i forhold til medlemsmasse, misjonsorganisasjoner og måte å støtte prosjekter på, – justert til de muligheter nåtiden har i seg. Dette blir jeg gjerne med på frem mot landsmøtet i 2025.

Torunn Tvedt

Varamedlem

Født: 1951

Bosted: Karmsund

SMR-gruppe: Haugesund og Vindafjord gruppen

Styret: Valgt inn som vara første gang i 2003. Styremedlem fra 2004-2019. Styreleder fra 2019-2021.

Ambisjoner for ny periode:
Jeg ønsker å holde frem med å be for misjonssykepleierne ute, bruke bønnekortet, gjøre kjent, snakke om SMR i ukjente fora, invitere nye inn i SMR fellesskapet. Ivareta «administrasjonen» på samme måte, selv om SMR ikke har daglig leder fra nyttår 2024.